donderdag 20 september 2012

Werkbaar alternatief discardban

BRUSSEL – Verplichte reductie van discards in alle visserijen, een aanlandingsverplichting alleen voor bestanden in problemen en het opstellen van ‘discard-atlassen’ voor alle visserijen. 

Dat zijn de drie belangrijkste componenten van een voorstel van de Europese visserijsector als alternatief voor de door de Europese Commissie voorgestelde discardban.

Het alternatief werd afgelopen dinsdag door de drie Europese visserijkoepels (EAPO, EuropĂȘche en Cogeca) bij monde van Gerard van Balsfoort gepresteerd als een gezamenlijk voorstel om het probleem van de discards op een effectieve en werkbare manier op te lossen. De visserijindustrie is van mening dat de discardsban zozeer het symbool is geworden van de hervorming van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) dat polarisatie in de plaats is gekomen van een rationeel debat, en keert zich unaniem tegen de discardsban. De Raad heeft de voorstellen van de EU deze zomer aangenomen, zij het in enigszins afgezwakte vorm. In het najaar zal het Europarlement haar opinie geven, waarna het co-decision proces volgt tussen Raad en Europarlement.

Lees verder op visserijnieuws.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten