vrijdag 7 september 2012

4 miljoen euro voor Nederlandse duurzame visserijsector

Innovatieve onderdelen op nieuwe visserschepen krijgen een bijdrage uit het Europees Visserijfond (EVF). Uit ditzelfde fonds is ook financiele steun beschikbaar voor een gezonde en duurzame toekomst voor de garnalensector. 

In totaal is €4 miljoen beschikbaar. De middelen in het EVF komen voor de helft uit Europa, de ander helft is de Nederlandse bijdrage. Staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie maakte dit 6 september 2012 op Urk bekend.

Energiezuinige boomkotter

De EVF-subsidie voor de herstructurering van de boomkottervisserij is onderdeel van de uitvoering van de derde fase van het Masterplan Duurzame Visserij. Dit plan heeft als doel de boomkottervloot om te vormen naar kleinere, multifunctionele en energiezuinige schepen. In de eerste twee fasen is de haalbaarheid onderzocht. In deze derde fase bouwt de sector zelf een proefschip. Met de subsidie worden innovatieve onderdelen op dit schip gefinancierd
.
Garnalensector

De EVF-subsidie van €2 miljoen voor de garnalensector is voor een samenhangend pakket maatregelen om deze sector op termijn voldoende perspectief te bieden op een gezonde en economisch duurzame toekomst. Voor de uitvoering van hiervan is de Stichting Duurzame Garnalen Visserij verantwoordelijk. Dit is een samenwerkingsverband van de visserijorganisaties. Ook Stichting De Noordzee is betrokken bij de uitvoering van het maatregelenpakket.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten