maandag 13 augustus 2012

Geen vervuilde mosselen gevonden

OUWERKERK - Nadat is gebleken dat water uit de Ouwerkerkse Kreek via het gemaal is geloosd in de Oosterschelde, heeft het Productschap Vis op 7 augustus besloten om preventief de mosselpercelen in de omgeving van het lozingspunt te sluiten voor de mosselvisserij en de mosselen in dit gebied te laten onderzoeken op mogelijke besmetting. 

Alle partijen mosselen die op de markt komen worden getest en uit deze tests is tot op heden niets bijzonders naar voren gekomen. Er is dus geen enkele aanwijzing dat er vervuilde mosselen op de markt zijn gekomen. Deze controles maken deel uit van de reguliere sanitaire onderzoeken die door het Productschap Vis in nauw overleg met het ministerie van EL&I worden uitgevoerd volgens Europese richtlijnen.

Parallel aan het onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het Productschap Vis, voeren ook Rijkswaterstaat en Waterschap Scheldestromen onderzoeken uit naar de waterkwaliteit in de Ouwerkerkse Kreek en in een deel van de Oosterschelde. De onderzoeken zijn nodig om scenario’s voor de nabije toekomst uit te werken, onder andere voor de bestrijding van de alg in de Kreek. De reguliere controles op voedselveiligheid worden voortgezet. De onderzoeken worden uitgevoerd door het instituut voor Voedselveiligheid, het RIKILT in Wageningen. Het productschap Vis heeft de preventieve maatregel van sluiting van het gebied opgeheven. Mosselen in de Oosterschelde mogen dus weer worden geoogst.

Bron: De Weekkrant

Geen opmerkingen:

Een reactie posten