maandag 20 augustus 2012

Geen enkel bewijs verwoesting zeebodem door boomkor

Politici en actievoerders lijken het er over eens: de visserij is een ramp voor de natuur en dan met name de zogeheten boomkorvisserij. Die verwoest de bodem en zaait dood en verderf en moet daarom aan banden worden gelegd, of beter ‘verduurzaamd’. Maar volgens bioloog dr Dolf Boddeke is de permanente hetze tegen de Nederlandse visserij en de roep om voor de visserij gesloten gebieden op geen enkel wetenschappelijk of statistisch gegeven gebaseerd. Het is pure stemmingmakerij, inclusief de keiensmijterij van Greenpeace.

Door Dr. Dolf Boddeke, voormalig Hoofd van de Afdeling Biologisch Onderzoek van hetRIVO

De boomkor wordt al meer dan een eeuw voor de visserij op garnalen gebruikt. De grondpees van het net is bij visserij op garnalen voorzien van houten of kunstof klossen die de pees van de grond houden Als reactie op dreigend gevaar (in dit geval een naderend net) springen garnalen omhoog van de bodem en worden dan gevangen.
De klossen dienen om de bijvangst van platvis (die aan de bodem blijft) en bodemorganismen te voorkomen. Garnalen worden op zee gekookt en het produkt dient zo schoon mogelijk te zijn. Om de desondanks meegevangen kleine platvis en bodemorganismen te sparen, zijn in de jaren zeventig van de vorige eeuw spoelsorteermachines ontwikkeld waarin het sorteerproces, maatse garnalen, ondermaatse garnalen en bijvangst gefaseerd plaatsvindt. Het sorteerproces vindt plaats in overvloedig zeewater. Met als resultaat dat alleen schone maatse garnalen overblijven en de overige componenten van de vangst, levend en onbeschadigd in zee terugkeren.

Klik hier om verder te lezen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten