vrijdag 10 augustus 2012

De Noordzeebodem wordt NIET verwoest door de boomkorvisserij


AMSTERDAM - De Noordzeebodem wordt niet verwoest door de boomkorvisserij. Tot die conclusie komen het ministerie van Economische Zaken en de Groene Rekenkamer.

De discussie werd nieuw leven ingeblazen omdat Greenpeace een zaak daarover aanhangig had gemaakt bij de Raad van State.

Maar de claims van Greenpeace dat de Noordzeebodem wordt verwoest, werden met de grond gelijkgemaakt. Er is geen bewijs voor het verwoesten van de zeebodem. Het effect van een boomkor met wekkerkettingen beperkt zich tot de bovenste centimeters van het sediment en dat bestaat slechts uit zand. „Van een ’verwoestend effect op de bodem’ is bij zacht sediment geen sprake”, zegt de Groene Rekenkamer. „Het is aanharken van een zandbak. Zand en slik zijn kwartsdeeltjes waaraan zich geen voedingsstoffen als nitraat en fosfaat hechten.”

Foto: Dijkstra BV Bron: Telegraaf

Geen opmerkingen:

Een reactie posten