donderdag 17 mei 2012

Project: Vissen ''met ballen''

Vissen 'met ballen', meer brandstofbesparing op de kotter en vis samen kweken met groenten. Het zijn 3 voorbeelden van de in totaal 21 projecten die financiĆ«le steun krijgen van staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en het Europees Visserij Fonds.

Vernieuwing, verduurzaming en samenwerking binnen de visketen
De projecten krijgen in totaal zo’n €6 miljoen euro subsidie.Omdat ze bijdragen aan vernieuwing, verduurzaming en samenwerking binnen de visketen. In totaal zijn er 71 aanvragen ingediend die beoordeeld zijn door het Visserij Innovatie Platform (VIP).
Innovatie in de visketen

Er zijn 19 projecten ingediend voor de subsidieregeling ‘Innovatie in de visketen’.

Ondernemingen die actief zijn in de visserij of viskweek konden een subsidieverzoek voor een innovatieproject indienen. De projecten moeten zich richten op de ontwikkeling of het testen van vernieuwende technieken die de visserij en de aquacultuur duurzamer en economisch rendabeler maken. Voor deze regeling was €3 miljoen beschikbaar, er zijn 12 aanvragen toegekend:

MELBO INTERNATIONAL B.V. uit Gaast krijgt geld voor een project in de garnalenvisserij om de vangst en verwerking aan boord te verbeteren, door schepen te clusteren en daarbij ook bijvangsten te beperken. (toekenning:€350.000)

De Zeemeeuw II uit Hippolytushoef ontvangt subsidie voor een project om bijvangst en bodemberoering in de twinrigvisserij te verminderen. (toekenning:€350.000)

Het bedrijf KRIJN VERWIJS uit Yerseke heeft een gesloten opslagsysteem ontwikkeld voor oesters dat minder milieubelastend en arbeidsintensief is. (toekenning: €350.000)

De EKO FISH GROUP uit Urk heeft onder de titel ‘Vistuig met ballen’ een innovatief vistuig ontwikkeld voor de twinrigvisserij, dat minder bodemberoering tot gevolg heeft omdat er minimaal contact is met de zeebodem. (toekenning:€336.000)

HORTIMARE uit Heerhugowaard ontwikkelt zeewieren die special geschikt zijn om in de Nederlandse omstandigheden te worden gekweekt. (toekenning: €316.000)

De stichting ‘Uit je eigen stad’, gevestigd in Utrecht is bezig met het ontwikkelen van een techniek, aquaponics gemaand, die de kweek van vis combineert met de teelt van groenten en gewassen in water. (toekenning:€211.000)

VIS VIS B.V. uit Oosterend NH doet onderzoek naar nieuwe praktisch en economisch haalbare energiebesparingen aan boord van een visserschip, met als doel 75% brandstofvermindering te realiseren. (toekenning: €188.000)

De COOPERATIE KOTTERVISSERIJ NEDERLAND UA, gevestigd in Urk voert een project uit waarbinnen innovatieve samenwerkende vissers bijvangstverminderende netvoorzieningen en vismethoden ontwikkelen. (toekenning: €180.000)

ROSEMARIE BV uit IJmuiden is bezig met de ontwikkeling van de zogeheten‘duurzame vis-vleugel’, een alternatieve vistechniek voor de boomkorvisserij. (toekenning: €179.000)

BARBE SCHEPEN uit Yerseke heeft een automatische oogst- en verwerkingsmachine voor mosselzaad-invanginstallaties ontwikkeld. (toekenning: €112.000)

De Fa. BARELDS uit Westerland gaat een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden van productie van wolhandkrab in (bolbroei)kassen. (toekenning:€77.000)

VISSERIJ SERVICE NEDERLAND uit Groot Ammers gaat de mogelijkheid onderzoeken naar het economisch rendabel vangen van glasaal en de uitzet ervan in Nederlandse binnenwateren. De uitzet kan worden gekoppeld aan decentraal aalbeheer. (toekenning: €37.000)

Collectieve acties in de visketen
Er zijn 52 projecten ingediend bij de subsidieregeling ‘Collectieve acties in de visketen’. De goedgekeurde projecten zijn gericht op het stimuleren van samenwerkingsvormen in de visketen. Bij deze projecten werkt het visserijbedrijfsleven onderling samen en in veel gevallen ook met een maatschappelijke organisatie. Er is 3 miljoen euro beschikbaar, er zijn negen aanvragen toegekend:

SPERANZA B.V. gevestigd in Oostdijk houdt zich bezig met mosselkweek op de Noordzee. Het is een samenwerkingsverband van 6 mosselbedrijven die gezamenlijk een systeem ontwikkelen voor de invang van mosselzaad op volle zee. (toekenning:€350.000)

De COOPERATIEVE KOTTERVISSERIJ NEDERLAND UA, gevestigd in Urk gaat vangstgegevens verzamelen ten behoeve van de bestandschattingen, uitgevoerd door Nederlandse Kottersector. (toegekend: €350.000)

De EKO FISH GROUP uit Urk is bezig met het opzetten van ‘Fishing in the Cloud’, een samenwerkingsverband tussen alle schakels in de visketen voor met name de afzet van MSC-schol. Door betere afstemming van werkprocessen moet dit leiden tot een betere bediening van de markt. (toekenning: €350.000)

URSA MAJOR SERVICES B.V. uit Emmeloord ontwikkelt ‘FIBER’, een alternatieve vistechniek voor de boomkor/pulsvisserij. Het gaat hier om de reductie van het brandstofverbruik en om vermindering van de bodemberoering. (toekenning:€350.000)

Het NORTH SEA FISH CENTER gevestigd in Urk ontwikkelt een project voor de ontwikkeling van analysemethoden voor de bepaling van de authenticiteit van vis en visproducten. Met behulp van deze methoden kan traceerbaarheid en duurzaamheid van de gebruikte vissoorten gegarandeerd worden. (toekenning:€350.000)

De REDERSVERENIGING VOOR DE ZEEVISSERIJ, gevestigd in Rijswijk ZH ontvangt subsidie voor een project ter vermijding van de bijvangst van de evervis in de pelagische visserij. Doel is het verminderen van deze bijvangst door technische aanpassingen in de vistuigen en gerichter vissen met behulp van verbeterde soortherkenning. (toekenning:€350.000)

SILT BV uit IJmuiden krijgt subsidie voor ‘CO-OP Duurzaam’, een project gericht op de verbetering en versterking van de kweek van vooral tong en tarbot, maar ook andere zeevis. (toekenning: €350.000)

Het bedrijf W.D. VAN DEN BERG uit Bruinisse gaat installaties voor mosselzaadinvang ontwikkelen en testen van op de Noordzee. (toekenning:€330.000)

De NEDERLANDSE OESTERVERENIGING gevestigd in Yerseke ontvangt subsidie voor verbetering van oesterbroed. (toekenning: €240.000) Bron: Rijksoverheid.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten