woensdag 16 mei 2012

Blueport Urk en Europees Viscentrum

Blueport Urk (BPU) zag afgelopen zaterdag in De Koningshof het levenslicht. Ook werd meteen het rapport van hetEuropees Viscentrum (EVC) ‘Vis is goud’ gepresenteerd. Maar wat is Blueport Urk en hoe verhoudt zich dat tot het Europees Viscentrum. Ofwel: wie doet wat? Wethouder Ben Visser (namens BPU) en Jacob Kramer van de Ekofish Group (woordvoerder EVC) leggen het uit.

Blueport Urk - Wat is het?
Wethouder Ben Visser: ,,Het BPU is een adviesloket voor ondernemers. Als een ondernemer een innovatief plan heeft, kan hij aankloppen bij BPU om te kijken of er ergens subsidie te halen valt, of om een stukje advies te krijgen. Het is een gereedschapskist voor ondernemers om plannen meer vorm te geven. Vaak krijgt namelijk degene die zijn plan het beste kan omschrijven, de middelen. Terwijl een collega-ondernemer een beter plan heeft, maar het geld misloopt omdat hij het minder goed verwoordt. Bovendien zorgt BPU voor netwerk en advies en kan zij makkelijk de verbinding leggen tussen landelijke contacten. In eerste instantie ligt de focus van BPU op de visserijsector, maar in de doelstelling is duidelijk verwoord dat er in de toekomst ook voor andere sectoren, zoals toerisme, mogelijkheden komen.’’

Wie zijn de drijvende krachten?
Wethouder Ben Visser: ,,Nadat de minister riep dat er Blueports moesten komen om het Visserij Innovatie Platform (VIP) te vervangen, hebben wij als gemeente het initiatief genomen om met het Blueport aan de gang te gaan. Samen met het bedrijfsleven is een werkgroep in het leven geroepen en die heeft een plan uitgewerkt. Inmiddels is de Stichting Blueport Urk een feit met Dick Schutte aan het roer. De gemeente is een partner geworden. We werken zoveel mogelijk mee, maar zijn niet bij de dagelijkse activiteiten betrokken.’’

Wat doet het?

Wethouder Ben Visser: ,,De Blueport Urk heeft een dag in de week zitting op Urk. Eerst was dat in het gemeentehuis, nu in het Berechja College en uiteindelijk krijgt BPU een plaatsje in het Kenniscentrum Visserij. Daarnaast bezoekt BPU allerlei evenementen en organiseert het masterclasses voor ondernemers. Netwerken is de grote kracht van BPU.’’

Europees Viscentrum - Wat is het?
Jacob Kramer: ,,Ruim een jaar geleden heeft een groep ondernemers een masterclass gevolgd, die was georganiseerd door de gemeente. Daarna besloten wij, op initiatief van Geert Snijder, dat we die masterclass verder wilden uitwerken. We wilden kijken wat we voor de visserijsector konden betekenen. Er kwam een presentatie waarbij we hebben ge├»nventariseerd of dat ook leefde bij de visserij en de handel. Het bleek zo te zijn dat meer dan tachtig procent van die groep onze plannen prachtig vonden. Daarop zijn we aan het inventariseren geslagen wat we kunnen doen om de vissector gezond te maken.’’

Wie zijn de drijvende krachten?Jacob Kramer: ,,Teun en Leen Hakvoort (Hakvoort Professional), Louwe Post (Post Consultancy), Evert Jansen (Jansen Transport), Geert Snijder (Snijder Reclame), Koos van der Mey (Exxistance), Willem Brands (Plaice Group), Louwe de Boer (Ekofish Group), Cees de Boer en Andries de Boer (Osprey Group), Harry Hoogewoonink en Dirk Jan Hummel (Syntens) en ikzelf (Ekofish Group).’’

Wat doet het?
Jacob Kramer: ,,De problemen en de sector zijn geanalyseerd en er zijn plannen gemaakt. Daaraan hebben we een volledig uitgewerkt businessplan gekoppeld, dat is gemaakt onder begeleiding van het EVC, door twee hbo-studenten. Dat beslaat vier verschillende centra. We willen de handel en visserij bij elkaar brengen, de vele promotie die rond vis gedaan wordt bundelen, het slechte imago dat de visserij nog altijd heeft, door middel van gericht informatie geven, verbeteren en de vele innovatieve projecten binnen de visserij koppelen. Dat is in een notendop wat wij doen. Door dit niet eenmalig, maar structureel vorm te geven, verwachten we dat er resultaat kan worden geboekt.’’

Wat is de relatie tussen BPU en EVC?Jacob Kramer: ,,Het EVC heeft plannen gemaakt tot aan een kant-en-klaar businessplan. Omdat de groep bestaat uit ondernemers die er vrijwillig tijd in steken, kunnen we de uitwerking van de plannen niet in eigen beheer doen. Het EVC in zijn huidige vorm is opgehouden te bestaan en krijgt nu vorm in het BPU. Welke naam het krijgt, is nog niet bekend, maar ik stel me zo voor dat onze groep voortbestaat als werkgroep binnen het BPU.’’
Wethouder Ben Visser: ,,Het EVC heeft indertijd bij de gemeente aangeklopt met een plan en het verzoek dat de gemeente dat zou uitvoeren. Wij hebben aangegeven dat dat niet kan: wij kunnen niet namens de visserijsector plannen presenteren. Het EVC is toen bij de BPU terecht gekomen.’

Bron: opurk.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten